РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ Официална интернет страница Денят е: година

Уважаеми граждани, във връзка с изпълнение на проект по Оперативна програма "Добро управление" с наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие", Ви уведомяваме, че от 01.12.2019 година интернет странацата на Районен съд - Девня ще бъде преместена на адрес: https://devnya-rs.justice.bg